Tạm biệt

    • Giọng miền Bắc
    • Giọng miền Trung
    • Giọng miền Nam

Bilingual Example

Tạm biệt is say Goodbye

English Note

Good Bye

Vietnamese Explain

Tạm biệt