Hôm nay

    • Giọng miền Bắc
    • Giọng miền Trung
    • Giọng miền Nam

Bilingual Example

Today

Mô tả

Link

English Note

is a day now

Vietnamese Explain

Chỉ ngày