Xin chào

    • Giọng miền Bắc
    • Giọng miền Trung
    • Giọng miền Nam

Bilingual Example

Xin chào in english is Hello

English Note

Hello

Vietnamese Explain

Một câu chào hỏi

Related Posts