About Us

Viet Linh School is an online Vietnamese language school designed for foreigners who want to learn Vietnamese flexibly and quickly. Instead of long-term courses, the school provides short and effective courses, helping students save time and effort in the learning process.

One of the unique features of Viet Linh School is that the courses are designed to focus on the essence of Vietnamese language, helping students master basic language skills and develop confident communication abilities.

The special point of the school not only lies in its effective courses but also in its high applicability in daily life. The teachers make use of practical situations to help students use Vietnamese naturally and flexibly, thereby developing their communication skills and deepening their understanding of Vietnamese.

In addition, Viet Linh School provides students with many useful materials to enhance their knowledge and skills. With a modern, creative, and exciting teaching approach, Viet Linh School is certainly an excellent choice for those who want to learn Vietnamese flexibly and effectively.

Việt Linh School là trường dạy tiếng Việt trực tuyến dành cho người nước ngoài muốn học tiếng Việt một cách linh hoạt và nhanh chóng. Thay vì các khóa học dài hạn, trường cung cấp các khóa học ngắn hạn và hiệu quả, giúp học viên tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình học tập.

Một trong những nét độc đáo của Việt Linh School là các khóa học được thiết kế tập trung vào bản chất của tiếng Việt, giúp học sinh nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và phát triển khả năng giao tiếp tự tin.

Điểm đặc biệt của trường không chỉ nằm ở những khóa học hiệu quả mà còn ở tính ứng dụng cao trong cuộc sống hàng ngày. Giáo viên tận dụng các tình huống thực tế để giúp học sinh sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên, linh hoạt, từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp và hiểu sâu hơn về tiếng Việt.

Ngoài ra, Việt Linh School còn cung cấp cho học viên nhiều tài liệu bổ ích để nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng. Với phương pháp giảng dạy hiện đại, sáng tạo và thú vị, Việt Linh School chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn học tiếng Việt một cách linh hoạt và hiệu quả.