Chào buổi tối

    • Giọng miền Bắc
    • Giọng miền Trung
    • Giọng miền Nam

Bilingual Example

Chào bạn buổi tối

English Note

Link here

Vietnamese Explain

Link here